Dykcertifikat

Att lära sig dyka är inte något man gör enkelt över en natt, det behövs både träning och utbildning för att bli en duktig och säker dykare. För att man överhuvudtaget ska kunna ägna sig åt sin passion under vattnet krävs dessutom att man blir godkänd och får sitt personliga dykcertifikat. Det finns olika metoder hos dykorganisationerna när det kommer till att lära ut dykning, men de grundläggande momenten är i stort sett lika världen över och innebär att man, utöver den praktiska delen, även studerar teoretiska grunder inom sporten.

Inom den teoretiska delen lär man sig om alla de viktiga bitar som gäller för sporten och dykningen. Det kan handla om detaljkunskap om utrustningens syfte och användning till säkerhet och regler inom dykning. Är man helt ny som dykare och tidigare inte varit i kontakt med sporten får man vanligen börja öva i simbassäng men även på grundare vatten ute. Utöver att träna på själva dykmomenten lär man sig som dykelev ned- och uppstigning, vilket är A och O när det kommer till dykning. Det är också av stor vikt att lära sig hur man ”pratar” med varandra under vatten för att exempelvis lösa problem som kan uppstå under dyksessioner.

När man slutligen blir godkänd som dykare får man så sitt officiella certifikat som bevisar att man är förberedd och utbildad. Det är sällan allt för svårt för någon att bli certifierad, men man ska alltid visa hänsyn till läraren och följa instruktioner då denne är både erfaren och kunnig.

Ålder för att ta dykcertifikat?

Barn måste ha fyllt 10 år för att kunna ta dykcertifikat inom PADI och 12 år inom NAUI i Sverige. För att ta certifikat inom Svenska sportdykarförbundet CMAS krävs det att personen har fyllt 15 år. Skulle man vara yngre än nämnda åldrar kan man få ett så kallat ”juniorcertifikat”, vilket går att få via alla olika dykorganisationer som utbildar barn i fridykning.

Dykcertifikatets längd

Ett utfärdat dykcertifikat vara hela livet ut så det behövs inte tas om vid ett senare tillfälle. Man kan även använda sitt svenska certifikat i hela världen.

Vad kan ett dykcertifikat kosta?

Det är olika priser beroende på om du tar det i Sverige eller utomlands. Är det i Sverige certifikatet utfärdas brukar det i dagsläget kosta från 3500 SEK eller mer.

Finns det några särskilda krav för att få ta dykcertifikat?

Rent generellt kan vem som helst ta dykcertifikat även om det, så klart precis som inom andra områden, tar olika tid, men det krävs så klart att man är frisk och inte har några riskfyllda sjukdomar. Dykningen kräver en hel del av andning och lungkapacitet varför det så klart är av vikt att personen inte har någon sjukdom som påverkar denna del av kroppen. En stor fördel är att ha bra kondition även om det inte behövs någon elitfysik. Normalt sett kräver dykorganisationen där man tar sitt dykcertifikat läkarundersökning, men om inte bör man på egen hand se till att undersökas ordentligt av en läkare med god kunskap om dykningens förutsättningar.

På vilken plats får man börja att provdyka?

Som nybörjare sker de första momenten vanligtvis i bassäng inomhus (eller utomhus beroende på årstid och land). Därefter sker resterande delar av utbildningen i öppet vatten utomhus. Vill man få ut ännu mer av sin dykning än det man erhåller via nybörjarkurser (som leder till certifikat) kan man välja specialutbildningar. Några exempel på dessa är räddningsdykare, vrakdykare eller undervattensfotograf för att nämna några.